Loading...

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimați membrii al C.A.R. FOKKUS-I.F.N.

C.A.R. FOKKUS-I.F.N., având CIF 11299774, este o instituție care oferă servicii financiare de într-ajutorare pentru membri săi, cu sediul social în mun.Târgu Secuiesc, str. Molnár Józsiás, nr. 2, bloc 1, parter, jud. Covasna, România şi este înregistrată la ANSPDCP în calitate de operator de date cu caracter personal, având numărul de înregistrare 4153/2007.

1
Illustration Illustration

Tipul de date prelucrate

Datele cu caracter personal prelucrate de C.A.R. FOKKUS-I.F.N., sunt, fără enumerarea să fie limitativă: nume și prenume, cod numeric personal, serie și număr document identitate, număr telefon, adresa de domiciliu/corespondență, semnătură, prenumele părinților, locul de muncă/pensionar, cetățenie, adresa e-mail și date biometrice (caracteristicile feței) rezultate în urma supravegherii video ce aparțin de sistemul de securitate.

2
Illustration Illustration

Comunicăm datele tale personale către alți destinatari?

Pentru a-ți oferi servicii cât mai competitive, pentru a executa tranzacțiile pe care le inițiezi, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, Federația Caselor de Ajutor Reciproc din România, firmei cu softul informatic şi alte case de ajutor reciproc afiliate la FEDCAR, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții.

3
Illustration Illustration

Cât timp prelucrăm datele tale personale?

Datele tale personale sunt prelucrate până ce ai calitatea de membru, a C.A.R.-ului nostru, pe tot parcursul relației noastre contractuale și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

4
Illustration Illustration

Drepturile tale care pot fi exersate:

Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere - poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor numai după achitarea obligațiilor contractuale, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia. În momentul apariției unui incident de securitate privind protecția datelor personale vă puteți adresa C.A.R. FOKKUS-I.F.N., pe cale poștală la sediul central din mun.Târgu Secuiesc, str. Molnár Józsiás, nr. 2, bloc 1, parter, jud. Covasna, la sediile sucursalelor și la adresa de e-mail: [email protected].

Aveți încă întrebări?

Nu ezitați să ne sunați oricând, suntem aici pentru a vă oferi toate detaliile de care aveți nevoie!

Întrebați-ne!
Top